{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

2024粽禮限量販售 距離早鳥優惠截止僅餘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
瞭解更多

品味五星手工粽、美味慶端午!多款獲獎無數的人氣粽禮限量販售中

2024粽禮限量販售 距離早鳥優惠截止僅餘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
瞭解更多

品味五星手工粽、美味慶端午!多款獲獎無數的人氣粽禮限量販售中

2024粽禮限量販售 距離早鳥優惠截止僅餘
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Days
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Hours
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Minutes
:
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Seconds
瞭解更多

⚠️精湛熟食外賣美饌(請於取貨前24小時前預訂)

※精湛熟食外賣最晚須於取餐前一日17:00前預訂餐點
※如需訂購10個以上便當需求,請於一周前預訂並電洽台北萬豪酒店西華匯 (02)2175-7970,客服營業時間為11:00~19:00。

※精湛熟食外賣美饌將於5/10~6/10暫停供應,敬請見諒。

Takeaways

No product in this category